เเนะเเนว

นางสาวสุณิสา สมศรี
ครู คศ.1
หัวหน้าเเนะเเนว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2