ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 193) 27 ก.พ. 66
รายงานผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 412) 03 ก.ย. 65
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 3560) 11 ก.ย. 64
ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ (อ่าน 3401) 18 ก.ค. 64