ประกาศโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” เรื่อง การนัดหมายวันเวลาฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ที่มีความประสงค์ขอรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2564,15:09   อ่าน 3534 ครั้ง