ประกาศโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” เรื่อง การกำหนดภาระงานและการกำหนดจำนวนชั่วโมง/สัปดาห์ เป็นไปตามที่สานักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาหนด และให้มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2564,16:54   อ่าน 3943 ครั้ง