ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางร้องเรียน
  1. ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรง ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” เลขที่ 124 หมู่ 5 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
  2. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 0-3525-9201 โทรสาร 0-3525-9201 แจ้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”
  3. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” คลิก http://www.udomrat.ac.th/ หรือทาง Facebook  คลิก โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”
  4. ทางไปรษณีย์ ส่งเรื่องร้องเรียนมาที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”เลขที่ 124 หมู่ 5 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
  5. ไลน์ถึงผู้อำนวยการ @652zdngl หรือโทร 09-0984-8714