ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.72 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต (พฤษภาคม - กันยายน 2565)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.15 KB