ข้อมูลติดต่อ

การติดต่อ
          ห้องธุรการ โทรศัพท์&แฟ๊กซ์  :  035-259-201
          ห้องวิชาการ โทรศัพท์&แฟ๊กซ์  :  035-259-200
          ห้องกิจการนักเรียน  โทรศัพท์&แฟ๊กซ์  :  035-259-202
          เว็บไซต์  :  www.udomrat.ac.th
          Facebook  :  www.facrbook.com/udomratwitthaya
          e-mail  :  udomratwitthaya@gmail.com
                         udomratwitthaya@hotmail.com
Adobe Acrobat Document O5 ข้อมูลติดต่อ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 238.49 KB