ติดต่อเรา
โรงเรียนนครหลวง อุดมรัชต์วิทยา
124 หมู่5 ถนนผาปราบพาล   ตำบลนครหลวง  อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
เบอร์โทรศัพท์ 0-3525-9201 เบอร์โทรสาร 0-3525-9201
Email : udomratwitthaya@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/udomratschool


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :