รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนนครหลวง อุดมรัชต์วิทยา
124 หมู่5 ถนนผาปราบพาล   ตำบลนครหลวง  อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
เบอร์โทรศัพท์ 0-3525-9201 เบอร์แฟกส์ 0-3525-9201
Email : udomratwitthaya@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :